Daily Archives: 24/04/2009

News / Balita

coconut-on-sand-3

News
PHILIPPINES. Five lines of text
about earthquake and flood in
Mindoro. Children drowned and
left hanging in trees. My country
in five lines, no more.

-o-
Balita
PILIPINAS. Limang linya ng teksto
tungkol sa lindol at baha sa Mindoro.
Mga batang nalunod at naiwang
nakabitin sa mga puno. Ang aking
bansa sa limang linya, hindi lalabis.
–o–

These were written at the same time on 21 April 1995.