Daily Archives: 15/06/2009

Marne’s Poet’s Picturebook

trees weird sky

A second poem of mine got published in Marne Kilates’s literary website Poet’s Picturebook. This edition (Number 29! Congrats Marne!) has been called “The Monsoon Issue” and, as in all other editions, has a range of interesting images (mostly photographs this time around) that go with poetry about the season.

Marne did a fine job translating my poem, “Pagtanaw sa Siyudad sa Paligid ng Bundok, Siyudad na Yapos ng Dalawang Dagat, 1999.” I know, that title is quite a mouthful.

I am still browsing through his amazing website and I invite readers of matangmanok to visit Poet’s Picturebook.

Here is my poem in the original Filipino.  You will have to visit Poet’s Picturebook to read the English translation.

Pagtanaw sa Siyudad sa Paligid ng Bundok, Siyudad na Yapos ng Dalawang Dagat, 1999

Sinlamig ng bisig ng bangkay
Ang salamin nitong bintana.

Humahagupit ang ulan
At binalumbon ng abuhing

Ulap ang kabundukan.
Nilulunod ng palahaw ng hangin

Ang karaniwang ingay
Ng mga humahangos na sasakyan.

Sino ang hindi pa nakakauwi
Sa panahong ganito?

Sino ang ihahatid ng estranghero?
Sino ang gagawing tahanan ng karahasan?

Pagtanaw sa Siyudad sa Paligid ng Bundok,
Siyudad na Yapos ng Dalawang Dagat, 1999