Nobyembre ng Kalburo


Nobyembre ng Kalburo

Sinlaki
ng aking
mga daliri
ang mga langgam
na ito:
mga bulaklak
na itim,
kay bilis
umusbong
sa uka
nitong nitso
sa tabi
ng nitso ni lolo.
Kailangang
mag-ingat
na di-saktan
kahit gahiblang dulo
man lamang ng kanilang mga antena.

Hindi ko alam
ang kanilang tunay na pinagmulan,
hindi ko dinig ang kanilang bulung-bulungan,
ang pangalan nilang tangan.
Malayong alingawngaw ng puti ang puntod,
ginapangan ng lumot. Inapak-apakan,
pinag-akyatan ng mga taong hindi
kaanu-ano, taun-taon
tuwing Nobyembre
ng mga kandila, radyo, at kalburo.
Biniyak ng ugat ng kalapit na puno
ang kanang kanto ng nitso.
Tila kinakapa ang malamig na
kaibuturan, ang malaon nang
nakaligtaang pagtirikan ng kandila.
Buong maghapong pasan-pasan
nitong mga sanga
ang makulimlim
na kalangitan. Pasan-pasan pati ang walang humpay na ragasa ng kumustahan, kuwentuhan, sayawan, tagayan, kainan, hagulgulan, bulyawan, takbuhan, at iba pang panghihimasok at karahasan ng kabayanan ngayong iisang araw lamang ng taon.

Sa wakas sumuko ang araw.
At ang mga kandila, naging hiwa-
hiwa ng liwanag sa balat
ng karimlang pumapagaspas.
Samantala, ang mga langgam,
patuloy sa paroo’t parito sa mga uka
at lihim na landas. Papalapit
ang isa
sa aking sapatos
na pagkit
sa putik
at kandilang
nalusaw.

-o-

NOTE: This poem, written a few years ago, was meant to appear in a more visual format. I saved a PDF of it here: Nobyembre ng Kalburo

A translation is forthcoming (meaning one day when the gods grant me space and time to be more selfish than usual). This poem (is it?) appears in a collection to be released by The University of Sto. Tomas Publishing House, Baha-bahagdang Karupukan.

About matangmanok

Jim Pascual Agustin writes and translates poetry. Sometimes he tries his hand at essays and stories. His latest book is BLOODRED DRAGONFLIES, published by Deep South in South Africa. Check out the official blog page for Bloodred Dragonflies. In 2011 the University of Santo Tomas Publishing House in Manila released BAHA-BAHAGDANG KARUPUKAN (poems in Filipino) and ALIEN TO ANY SKIN (poems in English). The same publisher released his most recent poetry collections SOUND BEFORE WATER and KALMOT NG PUSA SA TAGILIRAN. In 2015 a new poetry collection in English, A THOUSAND EYES was released. His first collection of short stories in Filipino, SANGA SA BASANG LUPA, was released in 2016. UK publisher The Onslaught Press launches his poetry collection, WINGS OF SMOKE, worldwide in February 2017. San Anselmo Publications released HOW TO MAKE A SALAGUBANG HELICOPTER & OTHER POEMS in 2019 followed by CROCODILES IN BELFAST & OTHER POEMS in 2020 - both books can be purchased through their Facebook page. View all posts by matangmanok

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: