Pauwi sa Ngiti

Pauwi sa Ngiti
para sa kaarawan ng aking mahal na ina

Nagpaalam ako sa iyo noon.

Noon, ang buo kong daigdig ay maipagkakasya
sa bakpak na bughaw na maong,
kabughawang lumalalim kapag napapatakan
ng ulan.  Anim na taon ako, malamang.

Puno ng pagngangalit na simpula
ng kotseng laruan sa puso ng kamao,
pagtatampo na hinayaan mong
magpakawala ng malaalupihang salita.

Hindi ko alam kung natakot kang
makita akong lumabas ng tarangkahan.
Ilang hakbang na hindi man lamang
umabot sa tindahan ni Aleng Tinay

At napahinto ako.  Inupuan ang bakpak
na pinabuntis ng mga laruan at damit
sa pagmamadali.  Humangos ang mainit
na hangin, sinipa ang alikabok,

Salbaheng kalaro.  Napuwing ako,
naluha nang di-sadya.
Halos bulag akong tumayo
at, kipkip ang bakpak,

Sinalat ang walang pintura
at magaspang na pader na kongkreto
pabalik sa tarangkahan.
Mumunti ang hakbang pauwi

Sa iyong nangangambang ngiti.

-o-

 

Kaarawan ngayon ng aking mahal na ina.  Tinawagan ko siya.  Himala at narinig niya ang aking pagbati.  May mga araw na hindi sinlinaw ang linya ng telepono, o hindi sinlakas ang aking tinig, o kaya ay may kahinaan ang kanyang pandinig.  Isang araw isasalin ko ito.  Isang araw ako mismo ang magbibigay sa kanya ng kopya.  Isang araw mababasa ko sa kanya ito.  Sana.  Sa ngayon, ikaw na mambabasa siguro ang mauuna pang makakabasa nito kaysa kanya.  Ikaw na hindi umaruga sa akin, ikaw na baka hindi ko man lang kilala.

About matangmanok

Jim Pascual Agustin writes and translates poetry. Sometimes he tries his hand at essays and stories. In 2011 the University of Santo Tomas Publishing House in Manila released BAHA-BAHAGDANG KARUPUKAN (poems in Filipino) and ALIEN TO ANY SKIN (poems in English). The same publisher released his most recent poetry collections SOUND BEFORE WATER and KALMOT NG PUSA SA TAGILIRAN. In 2015 a new poetry collection in English, A THOUSAND EYES was released. His first collection of short stories in Filipino, SANGA SA BASANG LUPA, was released in 2016. UK publisher The Onslaught Press launches his latest poetry collection, WINGS OF SMOKE, worldwide in February 2017. View all posts by matangmanok

4 responses to “Pauwi sa Ngiti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: