The Climb – 4 of 14 Love Poems from Baha-bahagdang Karupukan and Alien to Any Skin

blue leaves falling

The Climb

leaves gathering
in your hair

as we parted
those young trees
to make a path
where there was none

seeds the shape
of daggers
clinging to the fine
fabric of your skirt

wind mingling
with our breaths
that thin uncharted
mountain air

all that land
all that sky
no longer the same
lingering

                                                                  December 2007
-o-

This poem appears in Alien to Any Skin. This is poem 4 of 14 Love Poems.

-o-

subok-salin

Ang Pag-akyat

mga dahong lumalapag
sa iyong buhok

samantalang hinahawi
natin ang mga murang puno
upang makagawa ng landas
kung saan wala

mga punlang hugis-patalim
nangungunyapit
sa pinong tela
ng iyong palda

humahalo sa ating
hininga ang manipis
na hangin ng kabundukang
wala pang nagkapagmamapa

kalawakan ng lupaing iyon
kalawakan ng langit
hindi na tulad ng dati
nanatili

-o-

About matangmanok

Jim Pascual Agustin writes and translates poetry. Sometimes he tries his hand at essays and stories. In 2011 the University of Santo Tomas Publishing House in Manila released BAHA-BAHAGDANG KARUPUKAN (poems in Filipino) and ALIEN TO ANY SKIN (poems in English). The same publisher released his most recent poetry collections SOUND BEFORE WATER and KALMOT NG PUSA SA TAGILIRAN. In 2015 a new poetry collection in English, A THOUSAND EYES was released. His first collection of short stories in Filipino, SANGA SA BASANG LUPA, was released in 2016. UK publisher The Onslaught Press launches his latest poetry collection, WINGS OF SMOKE, worldwide in February 2017. View all posts by matangmanok

One response to “The Climb – 4 of 14 Love Poems from Baha-bahagdang Karupukan and Alien to Any Skin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: