Daily Archives: 06/02/2013

Night Gown – 7 of 14 Love Poems from Baha-bahagdang Karupukan and Alien to Any Skin

cloudsNight Gown

sinasalat ko ang kabughawan
ng mga bulaklak
sa iyong damit pantulog

pagpikit nakikita ko ang ulap
na kinalalapagan
ng kanilang mga talulot

magaspang ang aking mga palad
pinakikislot ang kapinuan ng tela
pinangangarap akong
suot mo ang damit na ito

lumulutang ka sa kabughawan
hinuhugot ang aking hininga
sa pagkamangha

-o-

Night Gown

caressing the blueness
of flowers
on your night gown

with eyes shut i see
their petals
lying on clouds

my hands, rough,
rouse static on such fine fabric
making me dream of you
wearing this now

you are floating in blueness
drawing my breath
in awe

July 2000 – August 2010
-o-

This poem, 7 of 14 Love Poems appears both in Baha-bahagdang Karupukan and Alien to Any Skin. They were written at around the same time, going back and forth between Filipino and English.