Aiza Seguerra, you will never meet Danica Mae

Thank you to Rappler for convincing Aiza Seguerra, newly-appointed by Philippine President Duterte as National Youth Commission Secretary, to read with much delight my rather old poem, “Litel Mis Pilipings.” I’m still working on the translation of the poem for a wider audience. I performed the poem myself many times way back in the early 1990s, to the disbelief and huge amusement of the various audiences who were (un?)fortunate enough be there. I’ll try and post an audio recording of my recent attempt to recreate those times. Or maybe not.

HERE IS A LINK to Aiza’s readingAIZA litel mis pilipings

Aiza has an interesting background, including ending up as a runner-up in the very contest I tackle in the poem.

(UPDATE: I posted on SOUNDCLOUD a scratchy recording of my own reading I did today.)

Aiza, if you happen to read this blog post, I hope you find the following poem I have just written, “Danica May,” worth your while.

 

Danica May eyes bnw manipulated

Danica Mae

Hindi kailanman lalapag malapit sa iyong barangay
ang helikopter ng Presidente. Hindi siya kailanman
maglalakad patungo sa bahay ng iyong ina, o magpapagpag
ng alikabok sa sapatos bago humakbang papasok ng pintuan.

Hindi kailanman hahagurin ng kanyang tingin kung saan mo
dating itinatabi ang iyong mga laruan. Hindi magmamabagal
ang kanyang mga mata pagtanaw sa mga damit mong nakasabit o tiklop na nakahimlay, ngayon ay hiwalay sa labada ng pamilya. Hindi niya tatanungin

kung ano ang pleybor ng paborito mong ays krim,
o kung paano ka humawak ng krayola,
o kung tinatakpan mo ng palad
ang iyong bibig tuwing matatawa.

Walang halaga ang ano pa man na aking sabihin,
lalo na sa iyo. Kahit pa man tukuyin kong hindi mga bala
ang kumitil sa iyong buhay, kundi mga salita.
Mumunting piraso lamang ng bakal

ang mga bala na maaari sanang naging pintuan
ng laruan mong kotse, o mga butones
ng damit na hindi mo na maisusuot
mula sa araw na ito.

-o-

LINK TO A HUMAN RIGHTS WATCH article

LINK TO A RELATED PIECE ON MATANGMANOK

 

About matangmanok

Jim Pascual Agustin writes and translates poetry. Sometimes he tries his hand at essays and stories. His latest book is BLOODRED DRAGONFLIES, published by Deep South in South Africa. Check out the official blog page for Bloodred Dragonflies. In 2011 the University of Santo Tomas Publishing House in Manila released BAHA-BAHAGDANG KARUPUKAN (poems in Filipino) and ALIEN TO ANY SKIN (poems in English). The same publisher released his most recent poetry collections SOUND BEFORE WATER and KALMOT NG PUSA SA TAGILIRAN. In 2015 a new poetry collection in English, A THOUSAND EYES was released. His first collection of short stories in Filipino, SANGA SA BASANG LUPA, was released in 2016. UK publisher The Onslaught Press launches his poetry collection, WINGS OF SMOKE, worldwide in February 2017. San Anselmo Publications released HOW TO MAKE A SALAGUBANG HELICOPTER & OTHER POEMS in 2019 followed by CROCODILES IN BELFAST & OTHER POEMS in 2020 - both books can be purchased through their Facebook page. View all posts by matangmanok

5 responses to “Aiza Seguerra, you will never meet Danica Mae

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: