Walang Matris ang mga Mambabatas

Walang Matris ang mga Mambabatas

       1

wala silang gunita
ng balat na iniuunat
sa bawat udyok ng paglaki
ng lamang hinabi ng mga pintig,

lamang nanahanan
nang ilang buwan,
nagpupuyos na kumawala
upang salubungin ang daigdig,

nag-uumapaw sa pagtataka
gayong panig-panig
ang panganib

       2

wala silang gunita
ng pangamba at tuwa
sa mga unang pakikipagbuno
sa hatak ng lupa

ng munting katawan
hanggang sa wakas
makatayo sa mabuway
na mga binti,

bumitiw sa gabay
at buong giting
na buhatin ang isang paa
samantalang naninimbang

ang kabila
upang subukan
ang unang hakbang,
manghang-mangha

       3

wala silang gunita
ng pagpigil-hininga
samantalang nakatalungko,
halos di-tumitinag
sa pag-aabang
ng baha-bahagyang
paghimpil
ng tila babasagin

na mga pakpak
ng tutubi

       4

bugtong:
walang matris
walang puso
walang utak
walang kaluluwa
panay bulsa at bunganga
sino sila?

Image by Garciabillyjoe – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61272452

About matangmanok

Jim Pascual Agustin writes and translates poetry. Sometimes he tries his hand at essays and stories. His latest book is BLOODRED DRAGONFLIES, published by Deep South in South Africa. Check out the official blog page for Bloodred Dragonflies. In 2011 the University of Santo Tomas Publishing House in Manila released BAHA-BAHAGDANG KARUPUKAN (poems in Filipino) and ALIEN TO ANY SKIN (poems in English). The same publisher released his most recent poetry collections SOUND BEFORE WATER and KALMOT NG PUSA SA TAGILIRAN. In 2015 a new poetry collection in English, A THOUSAND EYES was released. His first collection of short stories in Filipino, SANGA SA BASANG LUPA, was released in 2016. UK publisher The Onslaught Press launches his poetry collection, WINGS OF SMOKE, worldwide in February 2017. San Anselmo Publications released HOW TO MAKE A SALAGUBANG HELICOPTER & OTHER POEMS in 2019 followed by CROCODILES IN BELFAST & OTHER POEMS in 2020 - both books can be purchased through their Facebook page. View all posts by matangmanok

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: