Monthly Archives: August 2019

Wikang Buwaya

Wikang Buwaya
tugon sa “Gahasa sa Gahasa” ni Rebecca T. Añonuevo

Sa ilalim ng tulay, nakakubling kapiling
ang mga lumot na madulas na umiindayog
sa lilim, may tahimik na naghihintay.

Tila tuod na nabuwal ng ulol na bagyo
mula sa Timog, hindi siya matinag
sa lublob na kinalalagyan. Hanggang

isang araw may mamataang nilalang
na maaaring mapagbuntunan ng naisaloob
na karahasan. Tatalas ang mga mata, iigkas

ang maiikli ngunit matipunong mga biyas
at lalantad sa isang iglap ang kinang-sa-laway
na mga pangil. Sagpang, papilipit na patuwad-

balibag-hataw-pagpapalag sa tubig
na mag-aalimbukay sa lumot at putik.
Hindi pakakawalan ang duguang katawan

kahit pa man magsigawan ang mga gimbal
na saksi. Walang silbi ang ipinukol nilang mga buhay
na bato. May sariling wika ang mga buwaya.

-o-


Art and Murder

I chanced upon this page from This is Collossal that made me remember what’s been happening among the largely poor population in the Philippines.