Monthly Archives: December 2020

Butas-butas ang Iyong Kulambo

Mahilig, mapaghilik, manyakis, mapang-api, mamamatay-tao, magnanakaw, makasarili, manhid, misogynist… magwawakas din ang iyong karimlang ipinakakalat kahalo ng sangsang ng iyong kaluluwa.

https://www.rappler.com/voices/editorials/we-stand-with-lady-ann-salem-journalist-arrested?fbclid=IwAR3zeXTXBnuDayM2ZFCZquJLu6BI4_Ox_RpIlfoshftoRKBdqDoDqkWVrQc


The Combative Migrant Voice and Transnational Resistance in Jim Pascual Agustin’s “How to Make a Salagubang Helicopter & other poems” – Revolt Magazine

https://revoltmagazineph.ink/2020/11/02/the-combative-migrant-voice-and-transnational-resistance-in-jim-pascual-agustins-how-to-make-a-salagubang-helicopter-other-poems/