Tag Archives: All is Full of Love

Lahat ay Puno ng Pag-ibig, subok-salin ng “All is Full of Love” ni Bjork


LAHAT AY PUNO NG PAG-IBIG
mula sa Homogenic ni Bjork — isang subok-salin

pagkakalooban ka ng pag-ibig
may kakalinga sa iyo
pagkakalooban ka ng pag-ibig
pagtiwalaan mo

baka hindi magbukal
sa iyong pinagbuhusan

baka hindi sa panig
kung saan ka nakatitig

lumingun-lingon ka
nakapaligid sa iyo
lahat ay puno ng pag-ibig
nakapaligid sa iyo

lahat ay puno ng pag-ibig
hindi mo lamang tinatanggap
lahat ay puno ng pag-ibig
wala sa himlayan ang iyong telepono
lahat ay puno ng pag-ibig
pinid lamang ang iyong mga pinto

lahat ay puno ng pag-ibig
-o-

ALL IS FULL OF LOVE
from Homogenic by Bjork

you’ll be given love
you’ll be taken care of
you’ll be given love
you have to trust it

maybe not from the sources
you have poured yours into

maybe not from the directions
you are staring at

twist your head around
it’s all around you
all is full of love
all around you

all is full of love
you just ain’t receiving
all is full of love
your phone is off the hook
all is full of love
your doors are all shut

all is full of love
-o-

Bjork may never know or care that I have tried a translation of her song, but here it is anyway, in the words I grew up with.