Tag Archives: dictatorship

May Talas Din

Sibuyas ang iyong mga mata.
Sa dibdib na palaging may dagta,

puso ng saging ang nakaluklok.
Luoy na petsay ang iyong buhok,

butil-butil na balat ng atis,
mga luha mong itinatangis.

Ina ng mga nais ilibing
sa pagkabulok nitong rehimeng

dahas at dilim ang wikang dura,
huwag kang maghintay ng himala.

Sa ‘yong kusina, kinang ng talim.
Sarili mong kuko, may talas din.

-o-

https://r3.rappler.com/move-ph/155140-left-burn-effigy-duterte-authoritarian-tendencies


She Hates Elmo’s Voice and other poems on Kritika Kultura

elmo

Four poems free to download are featured on Kritika Kultura: Bulletproof, Nails on the Floor, Ignoring the Hand of God, and She Hates Elmo’s Voice. Be prepared. They are not for the faint of heart. (just kidding)

HERE is the link to Kritika Kultura

Thank you in advance to readers who might want to give me feedback which I always welcome.