Tag Archives: poetry in translation

Kung Bubuuin, May Darating (haha… kung alam mo ang pinagmulan niyan, ngingiti o ngingiwi ka ba?)

Mahirap panatilihing buhay ang wika kung ikaw lamang ang tanging bumibigkas nito sa iyong kinalalagyan. Hinahagilap ng isip ang bawat hakbang ng salita, hindi madaling magtatakbo kung saan pumapanig-panig at kumakampay ang imahinasyon. Kaya nga dumadalang ang aking pagsusulat ng mga tula sa Filipino. Balak kong gisingin muli ito sa pamamagitan ng pagsasalin. Ang una ko sanang proyekto – idedeklara na kahit hindi tiyak kung mabibigyang-pansin agad – ay ang pagsasalin ng mga piling akda ko mula sa Inggles/Ingles (alin ba ang higit na popular na baybay?). Ito sana ang pamagat:

KaLaman at DayuHan: mga saling-sarili.

KaLaman at DayuHanNgayong taon ilalabas ang una kong aklat ng mga maikling kuwento (SANGA SA BASANG LUPA) sa wikang kinagisnan. Gayong matagal nang nailatag sa papel ang mga salitang naipon bilang mga kuwento, ngayon lamang sila sabay-sabay na hahakbang sa mas malawak na daigdig. Pangamba kong matindi ang kanilang kahihinatnan. Magiging mabuti kaya ang kanilang paglalakbay? Paano kaya sila tatanggapin ng mga mambabasa? Sino kaya ang aampon sa kanila? Ilulunsad sila kasabay ng aking ikapitong aklat ng mga tula (A THOUSAND EYES) sa mga susunod na buwan. Sana, o sana, pagbuksan sila ng pinto, o kahit man lamang ng bintana. Lagi, kakambal ng “sana” ang “pag-asa.”

(ROUGH TRANSLATION: I’m worried I am losing my ability to write in my mother tongue so I am embarking on translating my selected poems from English to Filipino, even as two new books are due to be launched this year – SANGA SA BASANG LUPA (my first collection of short stories in Filipino) and A THOUSAND EYES (my seventh book of poetry). I hope to have an online launch of both books in Manila and a launch of the poetry books in English in Cape Town – if all goes as planned (more “as hoped for”).


Am I a Puddle or a Pebble? Neither? (just a silly title haha)

I finished the initial translation of the first of three sections from my first book of poetry, Beneath an Angry Star (Anvil, Manila 1992). It comes as a surprise to me that most of the poems still work – at least based on my own attempt at “pretending-to-be-reading-someone-else’s-work” – and that, translated into or from English, something new starts to quiver as if coming to life. There are a few from the original Filipino that just flounder in translation because the subject matter itself demands a particular knowledge of (dated) local popular culture.
Although I do this work on the side, I do have my own deadline to meet. I need to complete this work so I can get on with writing new poetry, and perhaps get back to attempting essays and stories which, in my experience, take more time and effort.
After I finish translating and editing the text, I intend to find a publisher or, failing that, put it out as an ebook on my own.  I am declaring this to the world in case some good soul urges me to persevere, or even offers me a door. It does seem like a long and lonely road, otherwise.
A pebble that never gets thrown will never cause a ripple. hahahaha. A terrible inverse (or some other term perhaps?) of a poem by one of my heroes, Emmanuel Lacaba, called. . . ready for this? . . .

Poem

In puddles and rivers
Pebbles hit bull’s-eyes
Before targets are drawn.


Trawling 3

Funny to see your own photo unexpectedly.

Here’s a link to “my page” on the Modern Poetry in Translation website: http://www.mptmagazine.com/author/jim-pascual-agustin-5470/

You could barely see the eye bags. Har har har